Call Center 1754 | 087-494-4000 Line ID : @lagraceclinic Open Daily : 10.00-21.00
Elegant Beauty Clinic

ประโยชน์ของอาหารมื้อเช้า

Healthy Corner
  • เร่งผมให้ยาวเร็วขึ้น ด้วยวิธีธรรมชาติ
  • ชีวิต คือ นาฬิกา (นาฬิกาชีวิต)

เช้าแห่งความวุ่นวาย และรีบเร่งที่จะต้องออกไปต่อสู้กับการจราจรแสนติดขัด อาจทําให้หลายคนหลงลืมทาน "อาหารเช้า" ไปด้วยความตั้งใจ โดยอ้างว่าไม่มีเวลาบ้างล่ะ ตื่นสายบ้างล่ะ แต่รู้ไหมคะว่า "อาหารเช้า" คืออาหารมื้อที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยชาร์จพลังงาน เติมเต็มวันใหม่ของเราให้สดใส แถมยังมีประโยชน์อีกมากมาย อาหารเช้า มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง...

  1. อาหารเช้าช่วยควบคุมโรคอ้วน และน้ําหนักได้เป็นอย่างดีนั่นเพราะจากมื้อดึกจนถึงเช้าวันใหม่เราอดอาหารมานานเกือบ 12 ชั่วโมง และหากเรายิ่งไม่ทานอาหารเช้าเข้าไปอีก จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําลงจนไปเพิ่มแนวโน้มการรับประทานอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูงในมื้อเที่ยงมากขึ้น และนี่ก็เป็นสาเหตุให้มีน้ําหนักเกิน และโรคอ้วนได้อย่างไม่รู้ตัว
  2. ผลการวิจัยจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจในอเมริกาเมื่อปี2003 พบว่า การรับประทานอาหารเช้าอย่าง สม่ําเสมอ อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองและโรคหัวใจได้ด้วย เพราะในตอนเช้าเลือดของเรามีความเข้มข้นสูง และทําให้เส้นเลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมอง หรือหัวใจอุดตันได้แต่ถ้ารับประทานอาหารเช้าเข้าไป จะช่วยให้ระดับความเข้มข้นในเลือดเจือจางลง
  3. มีการวิจัยพบว่า การรับประทานอาหารเช้ามีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การทํางาน ทําให้ ระบบความจํา ทักษะการเรียนรู้และอารมณ์ดีขึ้น แต่หากใครไม่ทานอาหารเช้า จะมีสมาธิน้อยลง และสมองก็ทํางานได้ไม่เต็มที่
  4. ช่วยลดโอกาสเกิดโรคนิ่ว การไม่รับประทานอาหารนานกว่า 14 ชั่วโมงจะทําให้คอเลสเตอรอลในถุงน้ําดีจับตัวกันนาน หากนาน ๆ ไปสิ่งที่จับตัวกันนั้นจะกลายเป็นก้อนนิ่ว แต่หากเราทานอาหารเช้าเข้าไปล่ะก็มันจะไปกระตุ้นให้ปล่อยน้ําดีออกมาละลายคอเลสเตอรอลที่จับตัวกันอยู่ได้
  5. ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้โดยคนที่รับประทานอาหารเช้าจะมีภาวะผิดปกติของ ฮอร์โมนอินซูลิน หรือที่เรียกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานนั้นลดลงถึง 35-50 %
  6. สําหรับเด็ก ๆ การอดอาหารเช้าเป็นประจํา อาจทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ส่งผล ให้ร่างกายไม่แข็งแรง การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์และยังส่งผลต่อสติปัญญา ทําให้ขาดสมาธิส่งผลเสียใน ระยะยาวอีกด้วย
Promotions For You @ La Grace Clinic