Call Center 1754 | 087-494-4000 Line ID : @lagraceclinic Open Daily : 10.00-21.00
Elegant Beauty Clinic

การดูแลเหงือกและฟันอย่างถูกวิธี

Healthy Corner
  • เร่งผมให้ยาวเร็วขึ้น ด้วยวิธีธรรมชาติ
  • ชีวิต คือ นาฬิกา (นาฬิกาชีวิต)

มีหลายคนที่มักจะละเลยการแปรงฟัน โดยหารู้ไม่ว่าความสะอาดในช่องปากนั้นก็มีส่วนสําคัญเพราะมันอาจส่งผลต่ออวัยวะส่วนอื่นได้โดยควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2ครั้งให้ใช้แปรงสีฟันที่มีขนนิ่มไม่ใช้แปรงที่มีขนแปรงแข็งมาก เพราะจะทําให้ฟันสึกเร็วขนาดของหัวแปรงควรมีขนาดที่พอดีที่จะเข้าถึงทุกซอกทุกมุมของฟันได้ง่ายๆ และต้องให้ความสําคัญของการแปรงที่ถูกวิธีและทุกๆ ตําแหน่งของซี่ฟัน เราจึงมีวิธีดูแลฟันที่ถูกต้องมาฝากกัน ดังนี้

  1. ควรแปรงฟันให้ถูกวิธีหลังอาหารทุกมื้อ หากไม่สะดวกก็ควรบ้วนหากแรงๆด้วยน้ําสะอาดทุกครั้งภายหลังรับประทานอาหารและควรแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง คือตื่นนอน และก่อนเข้านอน
  2. หลังแปรงฟันอาจใช้นิ้วสะอาดถูนวดเหงือกเบา ๆ ทุกด้าน เพื่อช่วยให้เหงือกแข็งแรง
  3. รับประทานผักและผลไม้ที่ช่วยบํารุงเหงือก และช่วยทําความสะอาดฟันแบบง่าย ๆ เช่น ส้ม มันแกว ฝรั่ง ชมพู่ เป็นต้น
  4. หลีกเลี่ยงการกัดหรือฉีกของแข็งด้วยฟัน เช่น ฉีกถุงพลาสติก กัดเชือกให้ขาด ใช้ฟันเปิดจุกขวด เป็นต้นเพราะอาจทําให้ฟันบิ่น แตก หรือโยกได้
  5. สังเกตดูฟันและเหงือกภายหลังการแปรงฟัน โดยการส่องกระจกดูในช่องปากเป็นครั้งคราวหากพบจุดดําที่ตัวฟันรอยบวมแดงบนเหงือก หรือคราบหินปูนแข็งตามขอบเหงือก ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจรักษาโดยเร็ว
  6. ไม่ควรแคะฟันโดยไม่จําเป็น เพราะจะทําให้ซอกฟันเป็นร่อง และอาจติดเชื้อได้ง่าย
  7. ในกรณีที่ฟันน้ํานมโยกทําให้ปวดฟันขณะรับประทานอาหารหรือแปรงฟันหรือฟันผุ จนเหลือแต่ราก ไม่มีตัวฟันเลยทําให้รักษาโพรงประสาทฟันไม่ได้ควรรักษาทันตแพทย์เพื่อถอนออกทันที
Promotions For You @ La Grace Clinic