Call Center 1754 | 087-494-4000 Line ID : @lagraceclinic Open Daily : 10.00-21.00
Elegant Beauty Clinic

แสงแดดยามเช้าลดภาวะกระดูกพรุน

Healthy Corner
  • เร่งผมให้ยาวเร็วขึ้น ด้วยวิธีธรรมชาติ
  • ชีวิต คือ นาฬิกา (นาฬิกาชีวิต)

แม้จะเป็นที่ทราบกันดีสําหรับประโยชน์หลากหลายด้านของแสงแดด โดยเฉพาะ วิตามินดี ที่มีส่วนช่วยสร้างเสริมสุขภาพความแข็งแกร่งของกระดูกห่างไกลจากภาวะกระดูกพรุนได้ในระยะยาว แต่กระนั้นแสงแดดก็ยังเป็นที่หวาดหวั่นของสาวๆที่กลัวจะมาทําร้ายผิวสวยให้หมองคล้ําหลายคนจึงหมักหลบเลี่ยงการ เผชิญกับแสงแดด อีกทั้งเร่งรีบในการดําเนินชีวิตของผู้คนในเมืองก็มีส่วนส่งผลต่อการได้รับประโยชน์จากแสงแดดน้อยลง

วิตามินดีมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง คือร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองได้หลังจากที่ถูกแสงแดด และด้วยความที่ประเทศไทยอยู่ในเส้นศูนย์สูตรจึงได้รับแสงแดดค่อนข้างมาก ในอดีตมีความเข้าใจกันว่า คนไทยไม่น่าจะเป็นภาวะขาดวิตามินดีซึ่งต่างจากประเทศตะวันตกที่ค่อนข้างพบปัญหาขาดวิตามินดี ซึ่งหากขาดวิตามินดีมากก็จะเกิดโรคกระดูกน่วม หากขาดไม่มากอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูพรุนได้ง่ายขึ้น

อีกทั้งในระยะหลังยังพบว่าหากร่างกายขาดวิตามินดีก็อาจส่งผลต่อโรคเรื้อรังบางอย่างอาทิโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามการขาดวิตามินดีจะเป็นบ่อเกิดของโรคอื่นๆได้หรือไม่นั้น สิ่งนี้คงต้องศึกษาเพิ่มเติมและจากเดิมเชื่อกันว่าคนไทยไม่ขาดวิตามินดีเนื่องจากบ้านเรามีแดดมาก แต่อย่างไรแล้วเมื่อมีการศึกษาวิจัยพบการขาดวิตามินพอควร โดยคนที่อยู่ในเขตเมือง

วิตามินดีจะต่ํากว่าตนที่อยู่นอกเขตเมือง และยังพบว่าคนที่อยู่ในเมืองที่มีความเป็นเมืองมากขึ้นจะขาดวิตามินดี เพิ่มขึ้น

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรับแดดยามเช้าคือ 8.00 - 10.00 น.

เพื่อให้ได้วิตามินดีป้องกันโรคกระดูกพรุน และช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีเพื่อสุขภาพที่ดี ซึ่งแสงแดดเราไม่ต้องซื้อ-หา เพียงแบ่งเวลาให้ผิวของเราได้รับแสงแดดบ้าง

Promotions For You @ La Grace Clinic