Call Center 1754 | 087-494-4000 Line ID : @lagraceclinic Open Daily : 10.00-21.00
Elegant Beauty Clinic

อากาศร้อนควรดูแลสุขภาพอย่างไร

Healthy Corner
  • เร่งผมให้ยาวเร็วขึ้น ด้วยวิธีธรรมชาติ
  • ชีวิต คือ นาฬิกา (นาฬิกาชีวิต)

สภาพอากาศร้อนอบอ้าวมักจะทําให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย เพราะฉะนั้น ในช่วงอากาศร้อน เรายิ่งต้องให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพจากเรื่องเล็กๆน้อยๆ ในชีวิตประจําวัน พอสรุปได้4-5 ข้อดังต่อไปนี้

  1. ไม่ควรกินน้ําแข็งหรือดื่มน้ําเย็นจัดในฤดูร้อน ฤดูร้อน อากาศร้อน ต้องหาทางช่วยดับความร้อน เพื่อป้องกันความร้อนกระทบร่างกายมากเกินไป เป็นหลักการที่ถูกต้อง แต่วิธีการให้ความเย็นแทนที่มากเกินไป เช่น กินน้ําแข็ง อยู่ในที่ที่มีความเย็น กินแต่อาหารที่มีความเย็น ฯลฯ นับว่าไม่เหมาะสม โดยทั่วไป เรามักดื่มน้ําเย็นๆ น้ําใส่น้ําแข็ง น้ําชาแช่เย็น หรือใส่น้ําแข็ง น้ําอัดลม ผลไม้แช่เย็น เช่น แตงโม สับปะรด ฯลฯ ของเย็นๆ เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อระบบการย่อยอาหาร น้ําเย็นปริมาณมาก จะไปเจือจางน้ําย่อย และ มีผลให้เลือดที่มาหล่อเลี้ยงกระเพาะอาหาร เพื่อทําการย่อยลดน้อยลง ทําให้สมรรถภาพการย่อยอาหารลดลง ก่อให้เกิดโรคกระเพาะ ลําไส้อักเสบได้ง่าย คนที่เป็นโรคกระเพาะ และ เป็นแผลอักเสบอยู่แล้ว ก็จะกําเริบได้ง่าย หรือ คนที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบ หากดื่มน้ําเย็น ก็จะยิ่งทําให้มีอาการไอและหอบมากขึ้น นอกจากนั้น น้ําแข็งที่ไมสะอาด ก็มีส่วนทําให้เกิดท้องร่วงท้องเสียอีกด้วย
  2. เครื่องดื่มที่เหมาะสมในหน้าร้อน ในฤดูร้อน ร่างกายเราสูญเสียน้ําทางเหงื่อมาก การทดแทนน้ํา ในร่างกายที่เสียไปที่ดีคือ การดื่มน้ําเปล่า (ที่สุกแล้ว) หรือ ถ้าจะเสริมปรุงแต่งด้วยน้ําตาล เกลือ หรือ สมุนไพรอื่นๆ ก็สามารถเลือกได้ตามความชอบ และ ความเหมาะสม

  3. ไม่ควรนอนให้ลมหรือความเย็นโกรก ความร้อนจากแดดทําให้เสีย เหงื่อเสียพลัง เมื่อนอนตากลม ในขณะเหงื่อออก จะทําให้อุณหภูมิร่างกายลดต่ําลง ถ้าอุณหภูมิภายนอกยังสูงอยู่แล้วเหงื่อไม่สามารถ ระบายออกมาได้ทําให้ความร้อนสะสมอยู่ข้างใน อาจเกิดอาการเวียนหัว รู้สึกหนักหัวและอาจทําให้ เป็นหวัดได้

  4. อย่างดอาหารเช้า เพราะร่างกายต้องการสารอาหารเพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญ ซึ่งจะช่วยควบคุม น้ําหนักด้วย แต่ควรหลีกเลี่ยงอาหารจําพวกแป้งหรือของทอด ของมัน หากควบคุมอาหารแล้วยังรู้สึก ท้องอืดและอึดอัดอยู่ แนะนําให้ดื่มน้ําชาเปปเปอร์มิ้นท์จะช่วยขับลมจะทําให้รู้สึกสบายขึ้นค่ะ

  5. ผู้สูงอายุต้องระวังให้มากคือ ผู้ที่มีระบบย่อยที่ไม่ดีและคนที่มีม้ามบกพร่อง เมื่อได้รับความร้อน จากแสงแดด แล้วถ้าดื่มน้ําเย็นมากเกินไปจะเกิดความชื้นสะสมในร่างกาย อาการที่แสดงออกคือ ท้องเสีย ติดเชื้อราง่าย ขี้หนาว ปวดหัว ตัวร้อน

ความรู้เหล่านี้หากเรานําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน คงจะทําให้พวกเราสามารถผ่านพ้นหน้าร้อนทุกๆ ปี ได้อย่างสุขกายและสุขใจ

Promotions For You @ La Grace Clinic